REGULAMENTUL CAMPANIE BOOKYOURCAMPER

“Alege turul care ti se potriveste”

 

Alege turul care ti se potriveste

Art. 1 – Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Facebook “Alege turul care ti se potriveste”denumita in continuare „Campania” este BOOKYOURCAMPER S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Campina, nr. 47A, judetul Cluj, in parteneriat cu ………..

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Campaniei 

Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei si consta inntr-un concurs organizat in perioada 15.06-15.09.2019, prin intermediul paginii de Facebook ce apartine BOOKYOURCAMPER.COM, www.facebook.com/bookyourcamper si a paginilor de facebook ale partenerilor

Perioada in care participantii se pot inscrie si mecanismul de participare pentru fiecare Concurs sunt detaliate la Articolul 6 al Regulamentului.

 

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Campaniei

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook ce apartine BOOKYOURCAMPER.COM, accesibila la adresa bookyourcamper.com , la sectiunea special dedicata pentru Regulament concurs

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania  poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook ce apartine BOOKYOURCAMPER.COM, accesibila la adresa www.bookyourcamper.com , la sectiunile special dedicate, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice cetateni romani sau din Uniunea Europeana („Participantii”) cu domiciliul in Romania sau Uniunea Europeana si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

Nu pot participa la Concurs angajaţii companiei Bookyourcamper S.R.L. si ai partenerilor si colaboratorii implicati in dezvoltarea acestui proiect şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

In cadrul acestei Campanii se vor acorda premii prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:

5.1. Concurs saptamanal, desfasurat in perioada 15 iunie 2019 – 15 septembrie 2019:

 13 premii constand in 13 vouchere a cate 200 EURO / voucher; cu aceste vouchere castigatorii isi vor putea achizitiona tururi organizate de Bookyourcamper S.R.L. IN 2019 – 2020.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul concursului saptamanal este de 2600 EURO (TVA inclus).

5.2. Concurs lunar, desfasurat in perioada 15 iunie 2019 – 15 septembrie 2019:

 3 premii constand in 3 vouchere a cate 500 EURO / voucher; cu aceste vouchere castigatorii isi vor putea achizitiona tururi organizate de Bookyourcamper S.R.L. IN 2019 – 2020.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul concursului lunar este de 1500 EURO (TVA inclus).

5.3. Concurs trimestrial, extragere ce va avea loc pe 16 septembrie 2019:

 1 premiu constand intr-un voucher in valoare de 1000 EURO; cu acest voucher castigatorul isi va putea achizitiona tururi organizate de Bookyourcamper S.R.L. IN 2019 – 2020.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul concursului saptamanal este de 1500 EURO (TVA inclus).

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 5100 EURO (TVA inclus)

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

Descrierea premiilor este cu titlu informativ,  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

6.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

– Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

– Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, 15.06.2019, ora 12:00:00 – 15.09.2019, ora 23:59:00;

– Sa aiba un cont pe platforma Facebook

– Sa acceseze pagina de Facebook BOOKYOURCAMPER.COM disponibila la adresa www.facebook.com/bookyourcamper sau a partenerilor concursului

– pana la data de 15.06.2019, Organizatorul va posta pe pagina de Facebook un post CONCURS prin care va lansa provocarea catre fanii paginii; aceasta postare va fi preluata de toti partenerii implicati

– Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie dea like&share la postarea respectiva si sa raspunda intr-un comentariu la postarea facuta de catre BOOKYOURCAMPER.COM sau parteneri si sa aleaga un tur preferat si in ce perioada si-ar dori sa mearga pe acesta.

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti filmat live, in fiecare zi de sambata a saptamanii, prin intermediul platformei disponibila pe site-ul random.org. Extragerea finala, aceasta se va face in data de 16.09.2019.

 

Art. 7 – Desemnarea castigatorilor

 Premiile detaliate la Sectiunea 5 din regulament,  se vor acorda prin tragere la sorti, prin sistem random.

Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu regulile si conditiile prezentului regulament.

 

Art. 8 – Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor

In termen de maxim 3 zile lucratoare din momentul desemnarii castigatorilor, Organizatorul va realiza o postare pe pagina de Facebook BOOKYOURCAMPER.COM, ce va contine numele acestora si procedura de validare.

Castigatorii vor fi rugati sa trimita, printr-un mesaj privat, nume, prenume, adresa din buletin/cartea de identitate, adresa de e-mail, telefon, in maxim 3 zile lucratoare din momentul anuntarii castigatorului, pe pagina de FacebookBOOKYOURCAMPER.COM

In conditiile in care un potential castigator nu raspunde la solicitarea Organizatorului, respectiv nu trimite cele solicitate in vederea validarii, in maxim 3 zile lucratoare, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

–          Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

–          Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 2 de mai sus;

–          Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.2 de mai sus;

–          Participantul trimite datele solicitate in maxim 3 zile lucratoare din data in care acesta posteaza numele castigatorilor si procedura de validare.

 

Art.9 –  Intrarea in posesia premiilor 

 Castigatorilor le vor fi trimise premiile, la adresa indicata de catre acestia, care trebuie sa corespunda cu cea din cartea de identitate, in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii castigului, prin Posta Romana.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

Art. 10 –  Taxe si impozite

Organizatorul campaniei are obligatia de a retine impozit pe premiile acordate, conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile in bani si/sau in natura obtinute din campanie de catre castigatorii persoane fizice, impozit pe care organizatorul campaniei il va vira catre autoritatile fiscale. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

Art 11 – Limitarea raspunderii

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul Campaniei curente nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul campaniei, decizia comisiei este definitiva.

Eventualele contestatii nu vor fi luate in considerare.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. inregistrarile trimise in afara perioadei concursurilor mentionate la Art 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4;
 2. Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au inregistrat participantii la concursul organizat pe Facebook; premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și care trimite copia după BI/CI corespunzatoare datelor declarate
 3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personal;
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 6. Reclamatiile ulterioare referitoare la premiul castigat, nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 7. Blocarea contului de Facebook a participantului;
 8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
 9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;
 10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

 

Art. 12 – Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la CampanieParticipantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a BOOKYOURCAMPER SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor.

Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt deacord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt deacord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

La cererea expresa a oricaruia dintre ParticipantiOrganizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Serban Voda nr. 133, corp C, et. 2, sector 4, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga deasemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

 Art. 13 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 14 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 15 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 16 –  Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.